Våra tjänster

Revision av bostadsrättsföreningar

Revision av bostadsrättsföreningar

Vi erbjuder lagstadgad revision samt relaterad rådgivning löpande under året. Den lagstadgade revisionen innefattar både räkenskapsrevision och förvaltningsrevision.

Anlitar ni oss för revision av er förening så får ni alltid personlig service av vårt team.

I revisionen ingår följande tjänster:


Räkenskapsrevision

Räkenskapsrevision

I räkenskapsrevisionen ingår bland annat revision av årsredovisning och bokslut, granskning av föreningens verifikationer samt inhämtande av nödvändiga revisionsbevis.

Förvaltningsrevision

Förvaltningsrevisionen syftar till att säkerställa att styrelsen sköter förvaltningen i enlighet med föreningens stadgar samt gällande lagar och regler.

Det innefattar bland annat granskning av styrelseprotokoll, beslutsprocessen samt att den interna kontrollen fungerar.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse

Vi avslutar revisionen med att avge en revisionsberättelse till föreningsstämman som innehåller vårt uttalande kring årsredovisningen, dispositionsförslaget och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.